med yrkesutbildning

Målgrupp och inriktning

Vår målgrupp och inriktning är flickor i åldrarna 14-19 år som vistats i olämpliga miljöer, som t.ex har har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende.

  • sociala färdighetsbrister
  • begynnande missbruk
  • självskadebeteende
  • skyddsbehov
  • anknytning och relationer
  • utsatthet och övergrepp
  • skolproblem
  • kulturkonflikter
  • kriminalitet